top of page

SPW Zabłocie - Otwarcie Słonecznych Przestrzeni Wsparcia - Słońce

W czwartek, szóstego października, zostały oficjalne otwarte Słoneczne Przestrzenie Wsparcia- Słońce. Placówki oferują wsparcie psychologiczno - pedagogiczne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy i Polski. Podczas ceremonii, prowadzonej przez Małgorzatę Niewodowską, koordynatorkę projektu ośmiu Centrów Wsparcia w Krakowie uczestniczyli pani Anna Korfel – Jasińska wiceprezydent Miasta Krakowa, Dariusz Domajewski zastępca dyrektora Wydziału Edukacji oraz Enas Obeidat, zastępca krajowego koordynatora ds. Reagowania Kryzysowego UNICEF, inni reprezentanci UNICEFu oraz dyrektorzy wszystkich Słonecznych Centrów Wsparcia.


Uroczystość rozpoczęło oficjalne przecięcie wstęgi w Słonecznej Przestrzeni na Zabłociu, i oprowadzenie zaproszonych gości po obiekcie. Pani prezydent i reprezentantka UNICEFu dziękowały za dotychczasową pracę i ogromne zaangażowanie dyrektorów i pracowników centrów, dzięki którym, stworzenie tych przestrzeni wsparcia dla dzieci, nie byłoby możliwe. Ośmiu dyrektorów poradni- koordynatorów Centrów Wsparcia przy swoich poradniach przedstawiło zróżnicowaną ofertę działań i podzielił się dotychczasowymi doświadczeniami z ich prowadzenia. Centra cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci ukraińskich jak i polskich, chętnie odwiedzają je rodzice i asystenci międzykulturowi.

Poniżej zdjęcia z oficjalnego otwarcia:67 wyświetleń

Comentarios


bottom of page