top of page

Wizyta przedstawicieli Unii Europejskiej w Słonecznej Przestrzeni Wsparcia na Zabłociu

W poniedziałek 30 stycznia do Słonecznych Przestrzeni Wsparcia na Zabłociu zgłosili się

przedstawiciele Unii Europejskiej, towarzyszyli im dziennikarka Lucy Thornton

i fotograf Stave Reigate z brytyjskiego dziennika Daily Mirror oraz reporterzy wraz z tłumaczem i korespondentem wojennym.

Celem odwiedzin było przeprowadzenie wywiadu z pracownikami centrum oraz osobami korzystającymi z oferowanych usług, w szczególności w zakresie wsparcia

psychologicznego i edukacyjnego oferowanego osobom, które wyjechały z Ukrainy w efekcie trwającej tam wojny. Dziennikarzy interesowały osobiste przeżycia osób, które trafiły do centrum, rodzaj wsparcia jaki tu otrzymują i efekty tego wsparcia, zwłaszcza w

odniesieniu do dzieci. W trakcie wywiadu usłyszeliśmy, że nasze Centrum wspiera rodziny, a szczególnie dzieci w różnym wieku szkolnym, które potrzebują pomocy.

Centrum oferuje konsultacje z psychologiem, psychoterapeutom, pedagogiem, logopedą

oraz różnego rodzaje formy terapii. Kiedy rodziny przyjechały do Polski, okazało się, że mają problemy z adaptacją, z nawiązywaniem, kontaktów społecznych oraz trudności emocjonalne. Dzieci zmagają się również z problemami w kontaktach z rówieśnikami i nie raz zdarza się,że są zamknięte w sobie.

I nie ma się co dziwić, wojna wybuchła nagle, społeczeństwo i rodziny nie były gotowe na

taką sytuację. Stąd bardzo dziękują nam za wszelką pomoc i wsparcie.
25 wyświetleń

Commentaires


bottom of page