top of page

ZAJĘCIA DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI SŁUCHU I MOWY


Prowadzimy zajęcia logopedyczne (trudności z komunikacją językową). Pracujemy również

z dziećmi z wadą słuchu np. zaburzenia percepcji słuchowej, wydawanie dźwięków,

korekcja wad wymowy.

W Centrum „Słoneczna Przestrzeń Wsparcia” prowadzone są zajęcia logopedyczne zarówno dla najmłodszych dzieci jak i uczniów, którzy mają trudności z mową i komunikacją językową.


LOGOPEDA-SURDOPEDAGOG

Anastasia Procenko

Centrum „Słoneczna Przestrzeń Wsparcia”

Kraków, ul. Czarnowiejska 9

10 wyświetleń

Comments


bottom of page