top of page

Zajęcia integracyjne dla polskich i ukraińskich dzieci w szkołach!

Prowadzimy cykl zajęć integracyjnych dla polskich i ukraińskich dzieci w szkołach. Każda lekcja odbywa się w języku ukraińskim i polskim. Najważniejszym zadaniem jest stworzenie

w klasie przyjaznej atmosfery, wzajemnego zrozumienia, wsparcia, życzliwości, otwartości.

Pierwsze zajęcia to nawiązanie kontaktu, stworzenie warunków do bezpiecznej pracy w klasie poprzez określenie zasad interakcji grupowej i wspólnych reguł. Tworzenie wyjątkowości każdego dziecka.


45 wyświetleń

Comments


bottom of page