top of page

Grupowe zajęcia z języka angielskiego

Zaktualizowano: 17 sty 2023


Grupy nauki języka angielskiego powstają po to, aby pomóc dzieciom pogłębiać wiedzę, poznawać kulturę innych krajów i lepiej się integrować. Nauka dodatkowego języka zwiększa możliwości komunikowania się z rówieśnikami obcojęzycznymi. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim, co sposób naturalny wymusza komunikację w tym języku. Grupy są budowane zgodnie z normami wiekowymi i edukacyjnymi. W procesie nauki dzieci mają możliwość nie tylko zdobywania wiedzy, ale również spędzania czasu w różnorodnych grupach rówieśniczych, zdobywania nowych przyjaciół.


W programie zajęć dla grup 3-4 i 4-5-letnich dzieci uczą się:

· Witać i żegnać rozmówcę

· Opisywać kolory, kształty geometryczne, uczucia

· Nazywać meble, zwierzęta, owoce, zawody, części ciała i ubrania

· Liczyć do 10

· Rozróżniać wszystkie litery alfabetu angielskiego (od A do Z)

· Mówić o swoich preferencjach i umiejętnościach, używając struktur "I like" i "I can"W programie zajęć dla grup 6-7-letnich dzieci uczą się:

· Rozpoznawać wszystkie litery alfabetu angielskiego

· Czytać proste słowa

· Opowiadać o swojej rodzinie, zabawkach i ubraniach

· Rozumieć i postępować zgodnie z prostymi poleceniami nauczyciela

· Odpowiadać na proste pytania dotyczące rodziny

· Określać czas
W programie zajęć dla grup 9-10-letnich dzieci uczą się:

· Mówić o sobie, prowadzić prostą rozmowę na znany temat

· Bardziej szczegółowo porozmawiać na wcześniej przerobione tematy (jedzenie,

rodzina, szkolna)

· Mówić o zwykłej codziennej rutynie i o tym, co robi się w tej chwili

· Mówić o przeszłych wydarzeniach używając czasownika was / were

· Mówić o zwierzętach i porównywać je

· Określać czas

· Pytać o drogę i wyjaśniać jak trafić do celu

· Czytać słowa składające się z 4-6 liter i budować z nich zdaniaW programie zajęć dla grup 11-13-letnich dzieci uczą się:

· Opowiadać o wakacjach, zawodach, osobistych zainteresowaniach i preferencjach

· Opowiadać o przyszłych wydarzeniach używając 2 czasów

· Prosić o pomoc

· Tworzyć historyjki w języku angielskim, używając pomysłów, obrazków i słów

podanych przez nauczyciela

· Dawać rady

· Zastanawiać się nad możliwymi sytuacjami w teraźniejszości i przyszłości

· Odpowiednio reagować na zaproszenia, sugestie, przeprosiny i prośby

· Rozumieć bardziej szczegółowe teksty na wcześniej przerobione tematy52 wyświetlenia

Comentários


bottom of page