top of page

Kompleksowa opieka logopedyczna!W Słonecznym Centrum Wsparcia na Szlaku dzieci otrzymują kompleksową opiekę logopedyczną. Doświadczeni logopedzi pracują z dziećmi zarówno indywidualnie

jak i grupowo. Praca odbywa się w języku ukraińskim i rosyjskim.


Logopeda Alla Kalinichenko – W SPW Słońce na Szlaku

prowadzi następujące zajęcia:


Indywidualna sesja logopedyczna:

1. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

2. Ćwiczenia oddechowe

3. Zabawy paluszkowe

4. Ćwiczenia i zabawy/gry dydaktyczne utrwalające prawidłową artykulację, rozwijające

słownictwo oraz funkcje słuchowe


Zajęcia grupowe „Terapia mowy”

1. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

2. Ćwiczenia oddechowe

3. Ćwiczenia rozwijające dużą i małą motorykę

4. Automasaż i masaż logopedyczny

5. Rymowanki i wierszyki logopedyczne

6. Gry i zabawy rozwijające mowę


ZAJĘCIA GRUPOWE PRZYGOTOWUJĄCE DO SZKOŁY


Nauka czytania i pisania

1. Rozwój słuchu fonemowego i fonetycznego

2. Ćwiczenia w zakresie syntezy i analizy słuchowej

3. Nauka liter

4. Nauka czytania i pisania

5. Rozwój mowy (wzbogacenie słownictwa, podstawy gramatyki)

6. Ćwiczenia grafomotoryczne, utrwalanie prawidłowego chwytu narzędzia piszącego


Pisanie i grafomotoryka

1. Gry na palec – motoryka mała

2. Orientacja na płaszczyźnie

3. Orientacja w schemacie ciała, w przestrzeni, na płaszczyźnie

4. Grafomotoryka
Logopeda Olga Dmitrienko - W SPW Słońce na Szlaku prowadzi następujące zajęcia:


Indywidualna sesja logopedyczna:

1. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

2. Ćwiczenia oddechowe

3. Ćwiczenia artykulacyjne

4. Zabawy paluszkowe, ćwiczenia neurologiczne

5. Ćwiczenia i zabawy/gry dydaktyczne utrwalające prawidłową artykulację, rozwijające

słownictwo oraz funkcje słuchowe


Zajęcia grupowe „Terapia mowy”

1. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

2. Ćwiczenia oddechowe

3. Ćwiczenia rozwijające dużą i małą motorykę

4. Automasaż i masaż logopedyczny

5. Ćwiczenia neurologiczne

6. Rymowanki i wierszyki logopedyczne

7. Gry i zabawy rozwijające mowę


Lekcja grupowa „Logorytmiczna” - zajęcia i zabawy logorytmiczne

1. Spacer wprowadzający, marsz

2. Ćwiczenia oddechowe

3. Gimnastyka oddechowa metodą Strelnikovej

4. Gimnastyka palców[zabawy paluszkowe], automasaż logopedyczny

5. Ćwiczenia artykulacyjne]

7. Muzyczne ćwiczenia rytmiczne

8. Gry muzyczne

9. Gra na instrumentach muzycznych


ZAJĘCIA GRUPOWE PRZYGOTOWUJĄCE DO SZKOŁY


Rozwój logicznego myślenia i umiejętności matematycznych:

1. Nauka liczenia w zakresie 10, zapoznanie ze znakami matematycznymi oraz pojęciami:

„więcej-mniej"

2. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10

3. Zapoznanie z pojęciem i aspektem liczby – kardynalnym

4. Pojęcia "wielkość", "ilość".

5. Figury geometryczne.

6. Orientacja w schemacie ciała, w przestrzeni i na płaszczyźnie

7. Rozwiązywanie zadań tekstowych oraz równań


Pisanie i grafomotoryka

1. Gry na palec – motoryka mała

2. To jest orientacja na płaszczyźnie

3. Orientacja w schemacie ciała, w przestrzeni na płaszczyźnie

4. Ćwiczenia grafomotoryczne
55 wyświetleń

留言


bottom of page