top of page

Wizyta w ramach "MIGRANT KIDS AT SCHOOL"

21 maja w Słonecznej Przestrzeni Wsparcia przy ul. Zabłocie 23 odbyła się wizyta zorganizowana ramach projektu "Migrant kids at school", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+. Projekt jest wymianą dobrych praktyk między organizacjami partnerskimi z Polski, Holandii, Czech, Włoch i Cypru. Celem wizyty jest prezentacja rozwiązań wypracowanych i wdrożonych w Krakowie

w zakresie integracji i włączania dzieci migrantów w środowisko szkolne, a także lokalnych polityk wielokulturowych. Uczestnicy wizyty, po zapoznaniu się z historią

i działalnością SPW, spontanicznie wyrazili swój zachwyt nad koncepcją i organizacją pomocy dla dzieci i ich rodziców w Krakowie.

2 wyświetlenia

Comentarios


bottom of page